Geriausi žemės sprendimai – Jums!

Sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami ir su planavimu susiję kiti veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) (interneto tinklalapio adresas – www.zpdris.lt)

Projektas rengiamas šiais atvejais:

 • kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami;
 • kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);
 • kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;
 • kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;
 • kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai;
 • kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
 • kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui.

Prieš atliekant žemės sklypų formavimo – pertvarkymo projektus būtina pertvarkomiems sklypams atlikti kadastrinius matavimus.

Žemės sklypų formavimo – pertvarkymo projektui atlikti reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Sklypo teisinę registraciją (registro pažymėjimą);
 • Žemės sklypo kadastrinius matavimus.
 • Jei sklype yra statiniai, jų teisinę registraciją (statinių registro pažymėjimą) ir išdėstymo sklype schemą.
 • „Nacionalinės žemės tarnybos“ teritorinio skyriaus išduotas leidimas formavimo – pertvarkymo projektui rengti
 • Savivaldybės architektūros skyriaus išduotos projektavimo sąlygos

Šiems projektams atlikti įmonė turi licenciją Nr. 2R-FP-293 išduotą Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM