Geriausi žemės sprendimai – Jums!

1. ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMOSI TVARKOS NUSTATYMAS

Paskyrimas naudotis žemės sklypo dalimis turi būti kiek įmanoma užtikrinantis galimybes racionaliam, efektyviam sklypo ir prie jo esančio namo dalies, tenkančios konkrečiam bendraturčiui, naudojimui, privažiavimui, priėjimui ir patekimui į bendraturčiui atidalytą namo dalį. Žemės sklypo naudojimosi tvarka turėtų užtikrinti buvusių bendraturčių tarpusavio autonomiškumą, priskirtos atskiros žemės sklypo naudojimosi dalys turėtų užtikrinti tolesnių ginčų ar galimų konfliktinių situacijų ateityje išvengimą, dėl to, esant galimybei, naudojimosi žemės sklypu tvarka pagal naudojimosi bendru žemės sklypu tvarkos projektą turėtų būti nustatoma taip, kad šalims joms atidalyto namo dalies naudojimui būtų priskirtos atskiros žemės sklypo dalys, pakankamos naudojimuisi namo dalimi, ir nesukeltų poreikio šaliai naudotis jai nepriskirta žemės sklypo dalimi.

2. RIBOŽENKLIŲ ATSTATYMAS

Šie darbai atliekami atstatant sunaikintus riboženklius arba sutikslinant esamų riboženklių vietą įtarus kad jie galėjo būti neleistinai perkelti. Rengiantis pirkti, išsinuomoti ar kita forma įsigyti žemės sklypą, rekomenduojama atlikti esamų riboženklių sutikslinimą (patikrinimą), pagal žemės sklypo ribų planą kuris bus pateikiamas sandoriui atlikti.

Šiems darbams atlikti būtina pateikti:

  • Žemės sklypo planą su sklypo ar statinio kampų koordinatėmis.

Šiems darbams atlikti įmonė turi licenciją Nr. 2M-M-547 išduotą Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM.