Geriausi žemės sprendimai – Jums!

Be topografinio plano negali būti pradėti jokie pastatų projektavimo darbai. Žemės nuosavybės teisės dar nesuteikia galimybės joje statyti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų. Visos statybos prasideda nuo topografinio plano sudarymo. Suprantama, kad šią užduotį gali atlikti tik kvalifikuoti asmenis.

Topografinės nuotraukos padeda sudaryti tikslius ir aiškius topografinius planus, kurie tėra specialus žemėlapis. Toks sklypo grafinis vaizdas, pavaizduotas stambiu masteliu, padeda tinkamai pasirengti vieno ar kito projekto įgyvendinimui.

Planuose yra atvaizduojama:

  • esama visa žemės paviršiaus situacija,
  • nurodomi reljefo ypatumai
  • požeminės komunikacijos.

Nustatyta tvarka planai yra suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai atliekami valstybinėje „LKS 94“ koordinačių sistemoje. Planai pateikiami skaitmeninėje ir popierinėje laikmenose. Naujai sudaryto plano galiojimo terminas – vieneri metai.

Topografiniam  planui atlikti reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • Sklypo teisinę registraciją (registro pažymėjimą);
  • Žemės sklypo planą arba žemės sklypo kadastrinius matavimus (jeigu yra).

Darbų trukmė priklauso nuo sklypo sudėtingumo. Procesas kartais užtrunka, bet tik todėl, kad viskas būtų padaryta pagal galiojančias taisykles ir reglamentus.

Šiems planams parengti įmonė turi licenciją Nr. 1GKV-709 išduotą Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM