Geriausi žemės sprendimai – Jums!

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami ir su planavimu susiję kiti veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) (interneto tinklalapio adresas – www.zpdris.lt)

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas – vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas, rengiamas siekiant kaimo gyvenamųjų vietovių neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės ūkiu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami šiais planavimo tikslais:

  • miškui įveisti ne miško žemėje;
  • ūkio žemės valdai pertvarkyti;
  • ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti;
  • suplanuoti žemės ūkio ir kaimo plėtrą.

Kaimo plėtros projektui atlikti reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • Sklypo teisinę registraciją (registro pažymėjimą);
  • Žemės sklypo kadastrinius matavimus;
  • „Nacionalinės žemės tarnybos“ teritorinio skyriaus išduotas leidimas formavimo – pertvarkymo projektui rengti;
  • Savivaldybės architektūros skyriaus išduotos projektavimo sąlygos.

Šiems projektams atlikti įmonė turi licenciją Nr. 2R-KP-274 išduotą Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM.